Vegger

Våre vegger er prefabrikkerte skallvegger bestående av to armerte betongskiver med et hulrom i midten. Vi leverer både isolerte og uisolerte skallvegger. Vi designer veggene ut ifra ønsket bruksområde, som f.eks ønsket u-verdi, brannisolert vegg og lydkrav.

Når vegger er montert på byggeplass legges det inn standard skjøtenett etter behov og veggene er klare for utstøping.

Utsparinger og diverse innstøpinger for de forskjellige tekniske fagene legges inn i veggene etter behov.

Veggelement 25 kvm.