Våre produkter

Råbygg AS leverer ferdig oppsatte råbygg basert på prefabrikkerte betongelementer i form av skallvegger og plattendekker som tilpasses hvert enkelt byggeprosjekt. Vi leverer og monterer i tillegg hel-fabrikkerte elementer i form av balkonger, svalganger, søyler, bjelker og trapper