Åmotveien 19

Kunde

Eiendomsgruppen Oslo AS

Arbeid

Dekker 2 059 m2

Ferdigstilt

2020