Lodge 900, Beitostølen

Kunde

Eiendomsgruppen Oslo AS

Leveranse

Dekker 2 059 m2

Ferdigstilt

2020