Lilletorget Langesund – Råbygg

Lilletorget Langesund er avsluttet for Råbygg sin del, og Mustad Bygg AS har tatt over. 

Følgende aktører har bidratt på prosjektet:
K.BULL A/S med mobilkran, Vika Montering As for levering og montering av stålet, Ruststuen Gulvstøp As har støpt dekket for oss, NorBetong har levert ferdigbetong til både vegger og dekker, CELSA GROUP som har levert armering, Kristiansen Betongpumping as har pumpet betongen, Holtet Pukk og Betong As har levert skallvegger og plattendekker, Con-Form As avd. Lunde har levert balkonger og trapper og ikke minst Universal-Bygg As som alltid stiller opp.

Takk til alle for flott innsats!

rabygg-slider-langesund2

Kunde

Mustad Bygg AS

Arbeid

Levert råbygg

Ferdigstilt

2021